januar 3, 2020 - - Ultralydjordmor Bergen

Hva er ultralyd?

ltralydundersøkelse er en type undersøkelse hvor en benytter seg av lydbølger med høyere frekvens enn det menneskelige øret kan høre. Lydbølgene sendes inn gjennom hudens overflate og forplanter seg i kroppens vev. De kommer tilbake til ultralydapparatet og lager et bilde på skjermen. På denne måten kan man se fosteret, fostervann og morkakens beliggenhet.

Er ultralyd skadelig?

Ultralydundersøkelser i svangerskapet er trygt for både mor og barn. Ultralydundersøkelser i svangerskapet har vært utført i Norge siden 1960-årene og det finnes per i dag ingen dokumentasjon som viser skadelige effekter av ultralyd slik det brukes.

Er det garanti ved ultralyd?

Selv om flere ultralydundersøkelser ikke har avdekket noe avvik ved fosteret, har en likevel ingen garanti for at alt er i orden.

Hva gjør man ved mistanke om sykdom eller avvik?

Ved enhver ultralydundersøkelse vil en alltid gå gjennom anatomi og måle fosteret for å følge vekst. Hvis det er mistanke om utviklingsavvik eller sykdom hos fosteret vil en henvise for videre oppfølging ved avd.for fostermedisin Haukeland Sykehus.

Begrensninger ved bruk av ultralyd

Det er ikke alltid en får så gode ultralydbilder av fosteret. Hvis fosteret ligger svært sammenkrøllet langt nede i bekkenet, og med ryggen mot oss, vil det være vanskelig å få fremstilt en god profil. Tekniske utfordringer kan begrense et optimalt ultralydbilde .Gjentatte ultralydundersøkelser i svangerskapet gir ingen garanti for at alt er i orden.

3D/4D ultralyd anbefales å gjøre i uke 26 – 30 ettersom romforholdene er mest gunstige disse ukene. Undersøkelsen kan likevel, uansett barnets alder, være en teknisk vanskelig undersøkelse. Dette fordi flere betingelser må være til stede for å lage vellykkede bilder. Gode 3D bilder kan derfor ikke garanteres.
Når barnet ligger i riktig posisjon er denne undersøkelsen en opplevelse for både mor, far og jordmor.
Utgangspunktet er et godt 2D bilde. Barnet må ha nok fostervann rundt ansiktet som må være vendt opp mot mors mage. Armer og ben må ikke dekke foran ansikt.

2021 Ultralydjordmor Bergen - Personvern
crossmenuarrow-right